?

Log in

Tərəqqipərvər. İlqar Məmmədovun bloqu, Est. 2006
Adam kimi inqilab, insan simalı dövlət.
Ən yeni yazılar 
On the average, the recently released group of Azerbaijani political prisoners is of the same age as the 1974 Jackson-Vanik amendment to the US Trade Act which had punished the Soviet economy for the barriers to Jewish emigration.

The reminiscence is valid because many of the group have been set free “conditionally”, that is according to the law they can not go abroad in the next few years.

Similarities in the associated political maneuvering are more evident: in 1974, attempting to prevent adoption of the amendment, the USSR abolished its “diploma tax”, which actually precluded the best educated Jews’ international travel; the release of 17 (out of the dozens of) Azerbaijani political prisoners during March 2016 was meant to appease the US Congress ahead of its consideration of the draft “Azerbaijan Democracy Act 2015”.

The draft was born in December last year at the Helsinki Commission of the Congress. It envisages sanctions against senior leadership of the government of Azerbaijan for violation of human rights.

Potentially, the fresh quantitative improvement in the issue of political prisoners may stop the bill. Authorities already received a round of international applause for it.
However, many of the released can not go abroad anymore. For example, out of the four prisoners Mr.Christopher Smith, Chairman of the Helsinki Commission, had mentioned in his speech while introducing the bill, two are at home now, but still none of them can run for an elected public office, and one of them can not cross the border.

The practice which restricts a number of prominent democracy activists will certainly expand: nowadays Western democracies applaud the least of any two evils whereas during the Cold War they were more principled on human rights in Europe.
Travel restrictions against political class of Azerbaijan are not new, but they are becoming numerous, and even massive. Many activists can not return to the country because of the criminal cases fabricated against them. If the authorities badly want to force a political emigrant back to the country, they arrest and convict his or her relative.

25 years after the collapse of the Soviet Union, Azerbaijan has practically re-institutionalized the policy which had necessitated the Jackson-Vanik amendment. It remains to be seen if Mr.Smith together with the other Congressional sponsors of the draft “Azerbaijan Democracy Act 2015” decide to slow down the adoption process or will push it stronger to let our people go.  

Ilgar Mammadov,
Political prisoner since February 2013
About the author: (info)


Ilgar Mammadov is leader of the opposition REAL movement. The European Court of Human Rights has determined in 2014 that Mammadov's detention is politically motivated.  European Parliament adopted in 2013 a separate resolution calling for his immediate and unconditional release. The resolution as well as five decisions of the Committee of Ministers of the Council of Europe remain ignored by Azerbaijan’s authorities.

Əvvəlki çıxışlarımda söylədiklərimi təkrarlamasam, kənardan REAL Hərəkatı içində ziddiyyət toxumları əkmək cəhdləri dayanmayacaq. Odur ki, bir daha xalq bilməlidir: Respublikaçı Alternativ Hərəkatı içindən gələcəkdə, yəni Cümhuriyyət şəraitində, bir deyil bir neçə partiya yaranmalıdır. REAL müxtəlif siyasi yönümlü qrup və şəxslərin Cümhuriyyətçilik bayrağı altında yaranmış birliyidir. Bu baxımdan, gələcəkdə partiyalaşma prosesi çoxistiqamətli də olacaq və hətta bir neçə təşəbbüs qrupunun yaranması mümkündür. Bunların heç biri REAL-ın bayrağını mənimsəməyəcək. İdarə Heyəti və onun İcra Katibi həm də ona görə mövcuddurlar ki, bu bayraq partiyalardan qorunsun. Kim istəsə partiya təşəbbüs qrupu yaradacaq. Təqdir edirəm və alqışlayıram. Ancaq kimsə nə REAL Hərəkatını, nə də onun İdarə Heyətini ikinci plana ata bilməz. Yaranacaq heç bir partiya isə bizim ümumi adımızdan (istər “REAL”, istər də “Respublikaçı Alternativ”) İdarə Heyətinin yekdil   razılığı olmadan tam ya da qismən istifadə edə bilməz.
2 aprel 2016
Tam inanıram ki, cənab Aqramunt Avropa Şurasının yüksək adına uyğun olan ideya və təşəbbüslərlə

həbsxanada 3-cü dəfə görüşümə gəlir. Söhbətimizin daha səmərəli keçməsi üçün həyat yoldaşımın iştirakı

vacibdir. Vəkillərimin də görüşdə məsləhətinə ehtiyacım ola bilər. Nəhayət ictimai vəkillərimdən Natiq

Cəfərli, Erkin Qədirli və Azər Qasımlının iştirakı yaxşı olardı.


http://www.azadliq.org/content/article/27576220.html
На лекции по искусствоведению наш преподаватель как-то процитировал характеристику, данную творчеству некоего художника: “Человек человеку – бревно”. Она контрастировала с “Человек человеку друг, товарищ и брат” – идеалом времен того самого художника и может быть влияла не только на эстетические взгляды людей эпохи.

Когда наши власти хвалятся очередной многомиллионной компьютерной игрушкой, “препятствующей коррупции путем устранения необходимости непосредственного контакта гражданина с чиновником”,  я вспоминаю ту забавную характеристику, потому что преобладание электронного метода борьбы с коррупцией: 1) оскорбительно подозревает всех наших граждан в готовности немедленно коррумпироваться с первым встречным; 2) признает неспособность нынешней власти создать коррупции институциональные преграды, зависящие от людей, да-да, от людей и их прямого взаимодействия, а не цифровых ограничителей общения.

То есть, азербайджанец азербайджанцу волк и бревно, но никак не добропорядочный сосед, если следовать логике антикоррупционного виртуала.

Разве до возникновения компьютерных технологий европейские и американские страны, Россию не исключая, были тотально погрязшими в коррупции? Разве в доинтернетовские времена там невозможно было без взятки и без опозданий получить справку или лицензию? Разве крестьянин Зейналабдин Тагиев, на земельном наделе которого ударил нефтяной фонтан, остался нищим при царе так как не смог оформить купчую или лицензию на добычу? Или честных выборов в тех странах прежде не было без веб-камер на избирательных участках? Кстати последних и сейчас там нет.

В разное историческое время существовали разные институциональные ограничители коррупции, впоследствие эволюционировавшие или выродившиеся. Но все они зависели от людей и в этом качестве отражали улучшение или ухудшение общественных нравов, позволяя обществу видеть свои проблемы, проявлять к ним созидательное отношение или разрушительное безучастие.

Идеология компьютеризации государственных услуг должна нацеливаться в первую очередь на скорость и эффективность взаимодействия граждан между собой, с государственными и иными институтами.

В качестве дополнительного эффекта такие проекты будут несколько снижать и коррупцию. Но нельзя ставить на прицел коррупцию. Это не эффективно и отвлекает.

Иначе мы получаем картину 8 января сего года: на границе происходит массовый мордобой с участием предпринимателей, полиции, и таможенников, а телеканалы в тот же день раз в десять показывают народу репортаж об очередном антикоррупционном” компьютерном нововведении таможенной службы, чтобы информационно перебить новость об общественном недовольстве.
09-01-2016 20:40 - MANATIN GÜZGÜSÜNDƏ
Hər kəs istərdi ki, manat asta templə ucuzlaşsın, vətəndaşa şok yaratmasın. Lakin belə rahat enişi mümkün edən iqtisadi və siyasi şərtləri Azərbaycan son 20 ildə qura bilmədi.

Rəhbərlikdə hamı anlayır ki, manatın tədricən düşəcəyinə əminlik bütün iqtisadi oyunçularda ancaq ödənişləri yubatmaq meyli yaradacaq. Yəni, ödəniləsi olan məbləği bir ay ərzində “fırladıb” əlavə gəlir əldə etmək mümkündürsə, bunu etməyən qalmayacaq. Tezliklə böyük həcmdə gecikən müəssisələrarası və maaş borcları yaranacaq, sonra isə, post-kommunist dövrün ilk illərində olduğu kimi, qarşılıqlı borclar iqtisadiyyatı iflic edəcək.

Ona görə dövlət hələlik qəfil düşmələr yolunu seçib, amma pula etibarı tükətdiyi üçün bu yol da sonda eyni nəticəyə aparır.

Kommunizmdən qurtulmuş ölkələr 20-25 il əvvəl qarşılıqlı borclar və maaş gecikmələri böhranından fərqli tərzdə çıxdılar. Bəziləri dərin struktur dəyişiklikləri hesabına, digərləri isə əsasən neft-qaz sektorunun böyüməsi hesabına.

Birinci yolu getmiş dövlətlərdə müəssisələrarası borcların şişməsini və maaş gecikmələrini qeyri-mümkün edən struktur nailiyyətləri vardır: 1) müstəqil məhkəmələr; 2) güclü həmkarlar ittifaqları; 3) yenilikçi rəqabət üstünlüyünü mükafatlandıran biznes iqlimi; 4) nağdsız, kartla ödənişlərin geniş və dərin kök salması; 5) seçki və media kimi gerçək və sərbəst olması; 6) məhsuldar və çeşidli özəl istehsal; 7) güclü real sektor və s.

Belə bir ölkənin mərkəzi bankı pulu tədricən ucuzlaşdırırsa, bütün sistem yuxarıda qeyd olunan strukturlar sayəsində ucuzlaşmaya sağlam tərzdə öyrəşir və onu iqtisadi artım amilinə çevirə bilir. Maaş gecikmələri və müəssisələrarası  ümidsiz borcların böyüməsi haqda söhbət belə yoxdur.

Azərbaycan 20 ildir neft-qaz sektoruna arxalanaraq bütün bu strukturları həqiqi mənada qurmaqdan imtina etdi. Onların hamısı ya oyuncaq, ya da teatr bəzəyi şəklində mövcuddur,səmərəsizdir.

Nəticə etibarı ilə, manatın kursunu ancaq şok törədən kəskin düşmə yolu ilə tənzimləmək mümkündür. Artıq yaxın gələcəkdə bu məcburi seçim fəlakətli iqtisadi tənəzzül vəd edir.

Real, həqiqi mənada işləyən strukturlar – bazar, qanun, seçki, həmkarlar və s. – yaradılanda manatı xeyirlə idarə edəcəyik. Hər şeyi idarə etmək istəyən dövləti isə əvvəlcə onun öz pul vahidinin rəhmsiz davranışı vuracaq, sonra müəssisələrarası borclar, gecikən maaşlar, artan xarici borc, bahaçılıq ya da mal qıtlığı.
Dörd ildən yeddi ilədək əvvəl bir kinoya baxmışdım. Onda filmi çox da geniş ictimaiyyətə tövsiyyə etmədim, çünki Azərbaycan gündə bir milyon barrel neft satırdı, qiymət isə 120 dollarlarda uçurdu. Arxayınçılıq hökm sürürdü. İqtisadi-siyasi tənqidlərimi edirdim, ancaq film tövsiyyəsi kimi duyğulu illustrasiyaya ağız əyən çox olacaqdı.

Amma indi günə 600 min çəllək satırıq və qiymət 50-lərdə sürünür. Hər kəsin cibi yüngülləşdi və həssaslaşdı. Odur ki, baxın: “Ember şəhəri” filmi, anti-utopia və bəzən fantasmaqoriya. Gənclər üçün çəkilib. Olmasa da möhtəşəm sənət əsəri, düşündürücüdür və Azərbaycanın intellektual gəncliyi ona baxmalıdır. Süjeti? Yeganə generatoru sönməkdə olan yeraltı şəhərin daxili siyasəti, ətradan qorxaraq özünə qapanması, gül-mahnı bayramları, və “Xəbərçi”ləri.

Amerika istehsalı, ruscaya yaxşı dublyajı var.

 
13-11-2015 17:12 - Şeirdən şüara
Hicri-Qəmər təqviminin 1437-ci ili bir aydır başlayıb. Başlayan kimi böyük sayda MTN məmuru həbs edildi. Miladi 1937-də belə idi: əvvəlcə adamları boşuna tuturdular, sonra tutanları tuturdular, sonra isə tutanları tutanı tuturdular.

Sovetin ideyaları tükənməyə başlayanda sistem özünü yeməyə başlamışdı. Bizdəki rejim isə neft pulu tükənməyə  meyllənən kimi iştahını içinə yönəltdi, cünki onda ideya heç əvvəldən olmayıb, bütün ayıblarını neft gəlirlərilə malalayırdı.

“Davam edir 37” beləliklə daha da mənalı şeirə cevrildi, şüarlaşdı, milliləşdi. 
Yunanıstan Avropa Birliyi üçün nədirsə, Azərbaycanda Avropa Şurası üçün odur. Yunanıstanın dövlət borcu bir illik istehsaldan çoxdur, Azərbaycanın yerinə yetirilməmiş dövlət öhdəlikləri isə 15 ilin gözləntilərini üstələyir.

İndiyədək rəsmi Bakı deyirdi ki, AŞ qarşısındakı bütün öhdəliklərini icra edib. AŞPA-nın ən yeni qətnaməsindən sonra bu yalan daha yerimir.

Bəli, ölkəmizin Şura dəyərlərinə sədaqət borcu var. Ya o borc ödənilməlidir, ya da Avropa evindən köçməliyik “milli-mənəvi dəyərlər” daxmamıza – necə ki, Yunanıstan eurodan öz draxmasına köçə bilər.

Kameralar qarşısına cıxıb da Şuranı tərk etmək niyyətini dövlətin adından səsləndirəcək cəsarətdə adam bu rejimdə yoxdu. Twitterdə “Novruz Məmmədov” ləqəbi arxasında gizlənirlər. İstərsiz gülün, istərsiz acıyın özünü dövlət yiyəsi hesab edənlərin halına.

Bununla belə Avropa Şurasına qarşı açılan ağ yalanyaxma kampaniyası noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərimizi bu qurumda üzvlük haqqında ictimai rəy sorğusuna çevirir.
Təklif edirəm bunu rəsmiləşdirək, yəni elə Yunanıstan kimi referendum keçirək. Kim Avropa Şurasından cıxmağın tərəfdarıdırsa, bunu açıq desin, ləqəblər arxasında gizlənməsin.
Referendumda xalq Avropanı seçərsə, onda qışqır-bağırların bəhanəsi olmayacaq və dövlət öz öhdəliklərini yerinə yetirməli olacaq.

Yox, əgər xalq rüşvəti, inhisarı, haqq və şüur tapdalanan məktəbləri, məhkəmə özbaşnalığını, korrupsiyadan doğan poliuretan atəşpərəstliyini, gözünü neftin qiymətinə dikməyi seçərsə, deməli yolumuz elə oradır.
19 hakimin cinayətilə bağlı Zakir Qaralova göndərdiyim tələb bəzi adamlara aydın deyilsə, izah edim.

Əvvəla, Avropa Məhkəməsində vəkilim Fuad Ağayevlə birgə sübut etdik ki, həbsdə saxlanmağım haqqında o hakimlərin çıxardığı 12 qərarın hamısı siyasi qərəzdən irəli gəlirdi.

Bu isə Cinayət Məcəlləsinin 295-ci maddəsilə nəzərdə tutulan cinayət əməlidir. Onu törədənə 5 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası düşür.

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin bu faktdan doğan sorğusuna cavabında rəsmi Bakı yazıb ki, hakimlərin gələcəkdə belə səhvə yol verməməsi üçün onlara ixtisasartırma məşğələləri təşkil edəcəyik (sənəd DH-DD(2014)1450,26 noyabr 2014).

Mən də dolayısı ilə deyirəm ki, əgər 5-8 illik zindanı məşğələ ilə əvəzləmək olarsa, onda boşaldın həbsxanaları, bütün cinayətkarları siniflərə doldurub 5-8 saatlıq məşğələ keçin, tərbiyələnsinlər.
“Counterproductive” is a tricky word. When a Greek diplomat calls new sanctions against Russia counterproductive, that implies a fear of aggressive Russian response in Donbass. However, when Azerbaijan’s Ambassador to D.C. Elin Suleymanov says in his recent paid advertisement at the Washington Times that the human rights campaign targeting Azerbaijan is counterproductive that has only two meanings: 1) we will put more people in jail if you continue your criticism; and maybe 2) some we have already jailed because of your criticism. His admission of the essence of Aliyev’s regime could be in some sense commendable, if it was not a mere impunity speaking in bravado.
This page was loaded May 26th 2016, 2:38 am GMT.